Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Grips historie

 

 Hadde vi reist omtrent femtusen år tilbake i tid, ville vi ikke funnet Grip - den gangen var Grip bare noen undervannsskjær og naturlig nok ubebodd av mennesker. Steinalderbosetningen (Fosnakulturen) på Nordmøre gikk derfor glipp av denne snarveien til spiskammerset. Det skulle gå enda omtrent firetusen år før de første menneskene bosatte seg her ute. Man regner med at de første fastboende kom til Grip på 1100-tallet og årsaken til at man bosatte seg her var nettopp tilgangen til spiskammerset - havet. 

Handelen gikk godt og med denne unike plasseringen både i forhold til fiskeplassene og til handelsrutene, ble Grip regnet som å være blant de rikeste fiskeværene langs kysten på 1400-1500 tallet. Utover tiden gikk det opp og ned med rikdommen. Feilslåtte fiskesesonger, dårlige fiskepriser og naturkatastrofer får skylden for mange av nedturene. Hele historien kan du lese om i boken Jostein Iversen: Grip – et fiskevær gjennom 900 år som du kan lese digitalt her

 Den 8. februar 1963 ble Grip slått sammen med Kristiansund kommune. Det ble begynnelsen på slutten for fastboende på fiskeværet. I 1960 hadde det bodd 129 innbyggere, i 1970 var det kun 51 igjen og i 1974 flyttet de siste 4 gjenboende fra øya.